top of page

Fotos del parvulari
 

Donem una educació integral per a la primera infància, que inclou totes les facetes de la personalitat del nen, sent conscients que és en els primers anys on els nens experimenten canvis més significatius en menys temps, i és important acompanyar-los en aquesta maduració progressiva de la seva personalitat i descobriment del món. El Parvulari és un espai petit i acollidor, respectuós amb els temps i ritmes dels infants i on la diferència té un valor extraordinari.

bottom of page