top of page
IMG_1780 (1).JPG

Què oferim al parvulari 

Psicomotricitat

Per què ens movem d’una determinada manera? Quins factors psicològics, afectius, socials... determinen el nostre actuar? És a través de l’activitat motriu que l’infant interacciona amb el món, el descobreix i també es decobreix a ell mateix... La pràctica psicomotriu afavoreix i potencia aquesta adaptació del nen amb el seu entorn,  a partir de la seva identitat que es fonamenta i manifesta a través de les relacions que el seu cos estableix amb el temps, l’espai i els altres.

A les sessions de psicomotricitat del Parvulari volem oferir moltes possibilitats motores i espais pel moviment lliure. Facilitant el pas de lo estàtic a lo dinàmic, on l’equilibri, la postura, la coordinació i l’agilitat són aspectes que es van desenvolupant gràcies al joc. 

Mètode àudio-psico-fonològic

Per poder parlar, llegir i escriure correctament fa falta discriminar els sons, analitzar-los i reproduir-los a través d'una oïda lliure de qualsevol bloqueig. Per això, el mètode del Dr. Alfred Tomatis es basa en aprendre a escoltar i no només a sentir-hi. A partir de la modificació de freqüències musicals, s'aconsegueix una estimulació neurosensorial que beneficia el desenvolupament global, consolida la lateralitat, llenguatge i la maduresa emocional, fent al nen més segur i capaç de comunicar-se. 
Forma part de la programació dels nens i nenes del segon cicle d'infantil. 

Logopedia

El desenvolupament del llenguatge oral és una fita molt important en el creixement del nen i està a la base de futurs aprenentatges com la lectura i l'escriptura.

Escoltar un infant, fer servir estratègies d'interacció verbal, desenvolupar consciència fonològica, desenvolupar l'escolta,  discriminació auditiva...

Dins de l'aula de manera grupal o de manera individual quan cal, els infants del Parvulari reben atenció al seu desenvolupament lingüístic.

Anglès

El mestre nadiu passeja per l'escola essent el nostre referent en una tercera llengua, interaccionant amb tots i en tots els espais tant a l'aula com al pati.

READY FOR A STORY és la metodologia d'en Josep Maria Artigal que seguim a l'aula des de fa anys, perquè prioritza l'ús de la llengua, potencia l'expressió oral, connecta amb els alumnes a través dels contes, les seqüències comuns i situacions quotidianes, tot respectant el moment maduratiu de cada infant. Gaudeixen i aprenen moltíssim!

Projecte artístic

Busquem el gust per l'art, la bellesa i l'estètica. A través de diferents tallers setmanals, el nen pot activar les sensacions, expressar lliurement el seu potencial creatiu i experimentar amb diferents tècniques, eines i materials. 

Música

La música ens acompanya dia a dia amb els cançoners d'aula, les caixes d'instruments... tot potenciant les habilitats d'escolta, de reconeixement, la creativitat i el gust per les diferents melodíes. Gaudim de la setmana de la música i de l'elaboració d'instruments cassolans. 

Parvulari Nostra Senyora_edited.jpg
bottom of page